ดัชนีความผันผวนแบบไบนารีตัว cboe

Bing: ดัชนีความผันผวนแบบไบนารีตัว cboe

การค้ากับตัวเลือก BINAR

ดัชนีความผันผวนแบบไบนารีตัว cboe

ใน ค.ศ. 2003 The Chicago Board Options Exchange ได้สร้าง ดัชนี The Chicago Board Options Exchange หรือ VIX ซึ่งเป็น ดัชนี ที่สะท้อน ความผันผวน ของนักลงทุนในตลาดระยะสั้นโดยเป็นการหาค่า Volatility (ค่า ...

เริ่มได้รับสิทธิ NOW

Bing: ดัชนีความผันผวนแบบไบนารีตัว cboe

ทิ้งคำตอบไว้