ไบนารีตัวเลือกเวลาสูงสุด

Bing: ไบนารีตัวเลือกเวลาสูงสุด

การค้ากับตัวเลือก BINAR

ไบนารีตัวเลือกเวลาสูงสุด

ระดับความสนใจตลอดเวลาที่ผ่านมา  ตัวเลขหมายถึงความสนใจในการค้นหาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในแผนภูมิสำหรับภูมิภาคและเวลาที่ระบุ ค่า 100 หมายถึงความนิยมสูงสุดของคำนั้น, ค่า 50 หมายความว่าคำนั้นมีความนิยมครึ่งเดียว ส่วนค่า 0 หมายถึงมีข้อมูลสำหรับคำนั้นไม่เพียงพอ

เริ่มได้รับสิทธิ NOW

Bing: ไบนารีตัวเลือกเวลาสูงสุด

ทิ้งคำตอบไว้