ตัวเลือกไบนารีตัวสร้าง

Bing: ตัวเลือกไบนารีตัวสร้าง

การค้ากับตัวเลือก BINAR

ตัวเลือกไบนารีตัวสร้าง

แทนที่ตัวอักษรด้วยตัวเลขและสัญลักษณ์ โดยเลือกคำหรือวลีขึ้นมาตัวหนึ่งและใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์แทนตัวอักษรบางตัวในคำหรือวลีนั้น ตัวอย่างเช่น

เริ่มได้รับสิทธิ NOW

ไบนารีตัวเลือกการรับรองความถูกต้อง 90

ทิ้งคำตอบไว้