ไบนารีสคริปต์

Bing: ไบนารีสคริปต์

การค้ากับตัวเลือก BINAR

ไบนารีสคริปต์


JavaScript สำหรับบอร์ด Microcontroller นั้นโดยเริ่มแรกมีการถูกพัฒนาเพื่อใช้งานบนบอร์ด Espruino ( http:///Get+it ) และ Tessel ( https:/// ) แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเหมือน Arduino หรือ ESP8266 เหล่าสาวก Espruino มีการเรียกร้องผู้พัฒนา Espruino ( Gordon Williams ) ว่าอยากจะใช้งาน JavaScript บน ESP8266 … ขอมามากพี่ท่านก็เลยจัดให้ (ใจกว้างมากดั่งแม่น้ำเทมส์ ณ.กรุงลอนดอน)

การค้นหา ค้นหาใน IBM Knowledge Center

เริ่มได้รับสิทธิ NOW

Bing: ไบนารีสคริปต์

ทิ้งคำตอบไว้