ตัวเลือกไบนารีตัวพิมพ์ใหญ่ของ corso

ตัวเลือกไบนารี บัวใหญ่

การค้ากับตัวเลือก BINAR

Countvectorizer ไบนารี ตัวเลือก

คุณลักษณะ "การจ่ายเงินคงที่หรือไม่มีเลย" นี้คือสิ่งที่ให้ชื่อไบนารีตัวนี้ ตรงกันข้ามกับตัวเลือกแบบเดิมซึ่งการจ่ายเงินจากตัวเลือกการโทรที่อยู่ในมือขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่สูงกว่าราคาการประท้วงที่หมดอายุ ในทำนองเดียวกันสำหรับการวางเงินตามปกติในการชำระเงินขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่ต่ำกว่าราคาการประท้วงเมื่อหมดอายุ

เริ่มได้รับสิทธิ NOW

การใช้ตัวเลือกไบนารีในตลาดตราสารทุน - 2019.

ทิ้งคำตอบไว้